صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
24 Jul 2021
تقویم جولیان:
11 Jul 2021
Pred. ژوئن Next
PayPal
Pred. 2022 Next


شهید مقدس یوفمیا

شهید مقدس یوفمیا سالروز این شهید مقدس و بانوی گرامی در روز دیگری است که رنج کشید و به شهادت رسید، در این روز یادگاری های او گرانی داشته می شود یادگاری هایی که در دوره پادشاهی ماسریان و تشکیل چهارمین شورای جهانی کلیسایی در سال 451 شکل گرفت و با بدعت ها مقابله شد. یادگاری...

ژوئن 2022
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
   شهید مقدس پاتریک اسقف بروسا و سه کشیش آکاسیوس، مناندر، پولنیوس
1
ماهی
صعود خدای ما عیسی مسیح
2
fast-free
امپراطور مقدس کنستانتین و ملکه هلنا
3
ماهی
شهید مقدس جان ولادیمیر شاه صربستان
4
fast-free
سنت مایکل اسقف سینادا
5
fast-free
پدر مقدس ما سایمئون استیلتس
6
fast-free
سومین یافته سر سنت جان باپتیست
7
fast-free
رسول مقدس کارپیوس
8
روغن
شهید تراپون اسقف ساردیس
9
fast-free
سنت نیکلاس اسقف کالسدون
10
روغن
یادبود اولین شورای جهانی کلیسایی
11
fast-free
نزول روح القدس. پنطیکاست. یکشنبه تثلیث
12
fast-free
دوشنبه روح القدس. دوشنبه پنطیکاست
13
fast-free
سه شنبه روح القدس. سه شنبه پنطیکاست
14
fast-free
سنت نیسفریوس پاتریارک کنستانتینپول
15
fast-free
شهید مقدس لوسیلیان و همراهانش کالودیوس، هیپاتیوس، پولس، دیانیسیوس و پائولای باکره
16
fast-free
سنت متروفانیس قسطنطنیه
17
fast-free
شهید دوروتیوس اسقف تیرا
18
fast-free
پدر مقدس ما بساریون
19
fast-free
شهید مقدس تئودتوس
20
آب
سنت افرایم انطاکیه
21
روغن
سنت سیریل اسقف اعظم اسکندریه
22
آب
شهید تیموتی اسقف بروسا
23
روغن
رسول مقدس بارتلومو
24
روغن
پدر مقدس ما انوفریوس کبیر
25
ماهی
شهید مقدس آکولیانا
26
ماهی
پیامبر مقدس الیشا
27
آب
شهید مقدس لازار پادشاه صربستان
28
روغن
سنت تیخون آماتیوس
29
آب
شهیدان مقدس مانوئل، سابل، ایشمائل ایرانی
30
روغن
  
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for June , 2022 (Serbia)
07 Jun 2022 First Quarter
14 Jun 2022 Full Moon
21 Jun 2022 Third Quarter
29 Jun 2022 New Moon


دوستان: