صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
22 Sep 2021
تقویم جولیان:
09 Sep 2021
Pred. ژوئن Next
PayPal
Pred. 2021 Next


سنت یواکیم و سنت آنا

سنت یواکیم و سنت آناسنت یواکیم از یهودیان بود که نژادش به داوود پادشاه باز می گشت و سنت آنا دختر متان کشیش بود از نژاد لوی که نسل آن به کشیش بزرگ هارون باز می گشت. کشیش متان صاحب سه دختر به نام های زویا و ماری و آنا بود که ماری در اورشلیم ازدواج کرد و صاحب دختری به نام سالومه...

ژوئن 2021
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
  شهید مقدس پاتریک اسقف بروسا و سه کشیش آکاسیوس، مناندر، پولنیوس
1
fast-free
شهید مقدس تاللیوس
2
روغن
امپراطور مقدس کنستانتین و ملکه هلنا
3
fast-free
شهید مقدس جان ولادیمیر شاه صربستان
4
روغن
سنت مایکل اسقف سینادا
5
fast-free
پدر مقدس ما سایمئون استیلتس
6
fast-free
سومین یافته سر سنت جان باپتیست
7
fast-free
رسول مقدس کارپیوس
8
fast-free
شهید تراپون اسقف ساردیس
9
ماهی
صعود خدای ما عیسی مسیح
10
fast-free
یادبود اولین شورای جهانی کلیسایی
11
روغن
پدر مقدس ما اسحاق
12
fast-free
رسولان مقدس هرماس
13
fast-free
شهید مقدس جاستین فیلسوف
14
fast-free
سنت نیسفریوس پاتریارک کنستانتینپول
15
fast-free
شهید مقدس لوسیلیان و همراهانش کالودیوس، هیپاتیوس، پولس، دیانیسیوس و پائولای باکره
16
روغن
سنت متروفانیس قسطنطنیه
17
fast-free
شهید دوروتیوس اسقف تیرا
18
روغن
پدر مقدس ما بساریون
19
fast-free
نزول روح القدس. پنطیکاست. یکشنبه تثلیث
20
fast-free
دوشنبه روح القدس. دوشنبه پنطیکاست
21
fast-free
سه شنبه روح القدس. سه شنبه پنطیکاست
22
fast-free
شهید تیموتی اسقف بروسا
23
fast-free
رسول مقدس بارتلومو
24
fast-free
پدر مقدس ما انوفریوس کبیر
25
fast-free
شهید مقدس آکولیانا
26
fast-free
پیامبر مقدس الیشا
27
fast-free
شهید مقدس لازار پادشاه صربستان
28
روغن
سنت تیخون آماتیوس
29
روغن
شهیدان مقدس مانوئل، سابل، ایشمائل ایرانی
30
آب
   
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for June , 2021 (Serbia)
02 Jun 2021 Third Quarter
10 Jun 2021 New Moon
17 Jun 2021 First Quarter
24 Jun 2021 Full Moon


دوستان: