صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
27 Oct 2021
تقویم جولیان:
14 Oct 2021
Pred. جولای Next
PayPal
Pred. 2021 Next


مادر مقدس ما پتکا

مادر مقدس ما پتکا این بانوی مقدس در اپیباتا یک صربستانی متولد شد و خانواده او مسیحی بودند، یک پسری به نام یوتیمیوس داشتند که در دوره ای که والدینش زنده بودند تبدیل به یک راهب شد سپس در مادیتوس به عنوان اسقف انتخاب شد. بعد از درگذشت والدینش سنت پتکا خانه را ترک کرد ابتدا...

جولای 2021
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
    شهید مقدس لئونتیوس
1
روغن
رسول مقدس یهودا
2
روغن
شهید مقدس متدیوس اسقف پاتارا
3
ماهی
شهید مقدس جولیان تارسیوس
4
روغن
شهید مقدس یوسبیوس اسقف ساموستا
5
آب
شهید مقدس آگریپینا
6
روغن
میلاد سنت جان، یحیای تعمید دهنده
7
ماهی
مادر مقدس ما شهید فورونیا
8
روغن
پدر مقدس ما داوود
9
آب
سنت سامپسون مهمان نواز
10
ماهی
شهیدان مقدس کوروش و جان
11
ماهی
پولس رسول مقدس
12
fast-free
مجمع رسولان مقدس
13
fast-free
شهیدان مقدس کاسماس و دامیان
14
روغن
یادبود مادر مقدس خداوند در کلیسای بلاکرنا در کنستانتینپول
15
fast-free
شهید مقدس  هیاسینتیوس
16
روغن
سنت اندره اسقف اعظم کریت
17
fast-free
پدر مقدس ما آتاناسیوس
18
fast-free
پدر مقدس ما سایسئوس
19
fast-free
شهید مقدس و بزرگوار دومینیکا
20
fast-free
شهید مقدس پروکپیوس
21
روغن
شهید مقدس پانکراتیوس اسقف تارمینا
22
fast-free
چهل و پنج شهید مقدس لئونتیوس، مائوریک، الکساندر، سیسینیوس و دیگر شهیدان
23
روغن
شهید مقدس یوفمیا
24
fast-free
شهیدان مقدس پروکلیوس و هیلاریوس
25
fast-free
فرشته اعظم گابریل مقدس
26
fast-free
رسول مقدس آکولیا
27
fast-free
شهیدان مقدس سریسیوس و جولیتا
28
روغن
شهید آتنوگنیس اسقف سباسته ارمنستان
29
fast-free
شهید مقدس مارینا
30
روغن
شهید مقدس امیلیان
31
fast-free
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for July , 2021 (Serbia)
02 Jul 2021 Third Quarter
10 Jul 2021 New Moon
17 Jul 2021 First Quarter
24 Jul 2021 Full Moon
31 Jul 2021 Third Quarter


دوستان: