22.03.2023
Kalendari Julian:
09.03.2023
Pred. mars Next
PayPal
Pred. 2023 Next


40 dëshmorët e Sebastisë

40 dëshmorët e SebastisëKur mizori Licinius (308-323), të cilit i ishte dhënë nga shën Konstandini fuqi e barabartë në administrimin e Perandorisë, hoqi maskën, preu marrëdhëniet me të dhe shpalli edikte kundër të krishterëve. Për t’i zbatuar ai dërgoi magjistratë në tërë provincat nën kontrollin e tij, për të torturuar e vrarë ata që nuk u nënshtroheshin. Agrikola,...

Oshënar Qesari, mjek

Oshënar Qesari, mjekShën Qesari lindi në vitin 330 dhe ishte vëllai më i vogël i shën Grigorit (25 janar). I edukuar me dashurinë për virtytet e shenjta nga shën Nona dhe shën Grigori i Nazianzit (1 janar), ai ndoqi vëllain. Pasi përfundoi studimet e përgjithshme në qendrat më të mëdha kulturore të kohës; fillimisht në Qesari të Kapadokisë, më pas...

mars 2023
diehënmarmërenjpresht
   Flaviani i Konstandinopojës
1
ujë
Mbretërit Markiani e Pulkeria
2
vaj dhe verë
Dëshmor Agripa
3
ujë
Dëshmore e re Filothea
4
vaj dhe verë
Свети мученици Дидим, Немесије и Потамије
5
vaj dhe verë
Gjergji i Amastridhës
6
ujë
Dëshmor Sineti
7
ujë
Oshënare Gorgonia
8
ujë
Oshënar Erazmi
9
vaj dhe verë
Hierodëshmor Rigini dhe 40 dëshmorët me të
10
ujë
Dëshmor Theokliti
11
vaj dhe verë
Dëshmor Gjelas Aktori
12
vaj dhe verë
Apostujt Evuli, Nimfai
13
ujë
Dëshmorët Markeli, Andonina
14
ujë
Dëshmorët Isihi, senator
15
ujë
Dëshmorët Eftropi, Kleoniku, Vasilisku
16
ujë
Dëshmor Pavli e Juliana etj
17
ujë
Dëshmorët Arkelau, Onisi
18
vaj dhe verë
Gjetja e Kryqit nga shën Elena
19
vaj dhe verë
Oshënar Pavli i Thjeshtë
20
ujë
Oshënar Llazari
21
ujë
Oshënar Qesari, mjek
22
vaj dhe verë
Dëshmor Markiani
23
ujë
Oshënare Theodhora e Artës
24
ujë
Oshënar Grigor Dialogu, Papë i Romës
25
vaj dhe verë
Hierodëshmorët Publi
26
vaj dhe verë
Oshënar Efskimon Rrëfyesi
27
ujë
Dëshmor i Ri Manuel i Kretës
28
ujë
Oshënarët Kristodhuli dhe Anini, çudibërës
29
vaj
Oshënar Aleksi, njeriu i Perëndisë
30
vaj
Frediani i Lukës
31
vaj dhe verë
 
Nëse ju pëlqeu puna dhe përpjekjet tona, ju lutemi merrni parasysh të bëni një donacion:
PayPal