صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
23 Sep 2021
تقویم جولیان:
10 Sep 2021
Pred. ژوئن Next
PayPal
Pred. 2023 Next


شهیدان مقدس منودورا، مترودورا و نیمفودورا

شهیدان مقدس منودورا، مترودورا و نیمفودورا این سه بانوی مقدس با یکدیگر خواهر بودند و مسیحی بدنیا آمده و بزرگ شدند و تصمیم گرفتند که برای همیشه باکره بمانند و عمر خود را در دعا و عبادت خداوند سپری کنند، در زمان آزار و اذیت مسیحیان آنها دستگیر و زندانی شدند در هنگام محاکمه شدن ایمانشان را به مسیح...

ژوئن 2023
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
    شهید مقدس پاتریک اسقف بروسا و سه کشیش آکاسیوس، مناندر، پولنیوس
1
fast-free
شهید مقدس تاللیوس
2
روغن
امپراطور مقدس کنستانتین و ملکه هلنا
3
fast-free
نزول روح القدس. پنطیکاست. یکشنبه تثلیث
4
fast-free
دوشنبه روح القدس. دوشنبه پنطیکاست
5
fast-free
سه شنبه روح القدس. سه شنبه پنطیکاست
6
fast-free
سومین یافته سر سنت جان باپتیست
7
fast-free
رسول مقدس کارپیوس
8
fast-free
شهید تراپون اسقف ساردیس
9
fast-free
سنت نیکلاس اسقف کالسدون
10
fast-free
یادبود اولین شورای جهانی کلیسایی
11
fast-free
پدر مقدس ما اسحاق
12
آب
رسولان مقدس هرماس
13
روغن
شهید مقدس جاستین فیلسوف
14
آب
سنت نیسفریوس پاتریارک کنستانتینپول
15
روغن
شهید مقدس لوسیلیان و همراهانش کالودیوس، هیپاتیوس، پولس، دیانیسیوس و پائولای باکره
16
آب
سنت متروفانیس قسطنطنیه
17
ماهی
شهید دوروتیوس اسقف تیرا
18
روغن
پدر مقدس ما بساریون
19
آب
شهید مقدس تئودتوس
20
روغن
سنت افرایم انطاکیه
21
روغن
سنت سیریل اسقف اعظم اسکندریه
22
روغن
شهید تیموتی اسقف بروسا
23
آب
رسول مقدس بارتلومو
24
روغن
پدر مقدس ما انوفریوس کبیر
25
ماهی
شهید مقدس آکولیانا
26
آب
پیامبر مقدس الیشا
27
روغن
شهید مقدس لازار پادشاه صربستان
28
روغن
سنت تیخون آماتیوس
29
روغن
شهیدان مقدس مانوئل، سابل، ایشمائل ایرانی
30
آب
 
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for June , 2023 (Serbia)
04 Jun 2023 Full Moon
10 Jun 2023 Third Quarter
18 Jun 2023 New Moon
26 Jun 2023 First Quarter


دوستان: