صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
22 Jul 2024
تقویم جولیان:
09 Jul 2024
Pred. آوریل Next
PayPal
Pred. 2023 Next


شهید مقدس پانکراتیوس اسقف تارمینا

شهید مقدس پانکراتیوس اسقف تارمیناپانکراتیوس در انطاکیه بدنیا آمد و در زمانی که معجزه های عیسی مسیح به گوش والدین او رسید تصمیم گرفتند که به اورشلیم بروند و مسیح را از نزدیک ملاقات کنند، در اورشلیم عیسی مسیح با آنها دیدار کرد و این کودک تبرک یافت و بعد از صعود مسیح به آسمان و درگذشت والدینش...

آوریل 2023
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
      شهیدان کریسانتیوس و دریا و همراهانشان
1
روغن
در مقدس ما یوحنا و کسانی که در نزدیکی اورشلیم شهید شدند
2
روغن
سنت جیمز اسقف
3
آب
شهید کشیش باسیل
4
آب
شهید کلیسا نیکن
5
آب
سنت آرتمون اسقف سلیکویا
6
آب
عید بشارت
7
ماهی
گابریل فرشته مقدس
8
روغن
یکشنبه نخل، ورود خدای ما به اورشلیم
9
ماهی
پدرش شهید ما یوستراتیوس کی یف
10
آب
سنت مارک اسقف سوریه
11
آب
پدر مقدس ما جان کلیماکیوس
12
آب
پنجشنبه هفته مقدس
13
روغن
جمعه نیک، جمعه مقدس
14
strict fast
شنبه مقدس
15
strict fast
عید پاک
16
fast-free
دوشنبه روشن، دوشنبه بعد عید پاک
17
fast-free
سه شنبه روشن، سه شنبه بعد از عید قیام عید پاک
18
fast-free
سنت یوتیکیوس پاتریارک کنستانتینپول
19
fast-free
سنت جورج
20
fast-free
رسولان مقدس هرودیون،آگابیوس، روفوس، آسینکرتیوس، فلگون و هرماس
21
fast-free
شهید مقدس یوپسیکیوس
22
fast-free
شهید ترنسه، ماکسیموس، پمپیوس و 36 نفر دیگر
23
fast-free
شهید انتیپاس اسقف پرگاموم آسیا
24
fast-free
پدر مقدس ما اسحاق سوریه
25
fast-free
شهید آرتمون
26
روغن
سنت مارتین پاپ روم
27
fast-free
رسولان مقدس آریستارکیوس، پودنس و تروفیمیوس
28
روغن
شهید مقدس آگاپیا، کینیا و ایرنه
29
fast-free
شهید مقدس سایمون اسقف ایران
30
fast-free
      
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for April , 2023 (Serbia)
06 Apr 2023 Full Moon
13 Apr 2023 Third Quarter
20 Apr 2023 New Moon
27 Apr 2023 First Quarter