Свети Исхирион

СВЕТИ отац епископ Исхирион скончао у миру.
НАЗАД

PayPal