Свети Аполос

Епископ; у миру се преставио.
НАЗАД

PayPal