ლოცვა საუფლო
მრწამსი
დასაწყისი ლოცვები
იესოს ლოცვა

ლოცვანი მიცვალებულთათვის

       ლოცვანი და დასდებელნი შესვენებულთანი
       ლოცვა გარდაცვლილი ქრისტიანისათვის
       დაუჯდომელი მიცვალებულთა სულთა შეწევნისათვის
       ქვრივი მამაკაცის ლოცვა
       ქვრივი დედაკაცის ლოცვა
       მშობლის ლოცვა გარდაცვლილი შვილისათვის
       შვილის ლოცვა გარდაცვლილი მშობლისათვის

ლოცვანი ოჯახის ეთილდღეობისთვის

       ლოცვა დედათა ფეხმძიმობის ჟამს

ლოცვანი ოჯახის კეთილდღეობისთვის

       ლოცვა ოჯახის ბედნიერებისათვის წმიდათა მოწამეთა გური, სამონ და აბიბოს მიმართ
       ლოცვა შვილთათვის ღირსისა ამბროსი ოპტინელისა
       ლოცვა შვილთა მფარველი ანგელოსისადმი
       ლოცვაჲ ქალწულისა მიმადლებისათჳს ღმრთივსათნოჲსა მეუღლისა
       ლოცვა მოციქულ სვიმონ კანანელისადმი ბედნიერისა ქორწინებისათვის
       ლოცვაჲ მამათაჲ შვილთა თჳსთათჳს
       მშობელთა ლოცვითი სულთქმანი შვილთა თვისთათვის (დედის ლოცვა)
       ლოცვა ცოლ-ქმრისა უშვილობისა გამო
       შვილის ლოცვა მშობლებისთვის
       ლოცვაჲ მამათაჲ შვილთა თვისთათვის

ლოცვანი სხვადასხვა საჭიროებისათვის

       სადიდებელ-სავედრებელნი
       ლოცვა ზეციურ ძალთა მხედართმთავრის მთავარანგელოზ მიქაელისადმი
       ლოცვა მფარველი ანგელოზისადმი
       ლოცვა ბოროტისაგან დასახსნელი
       ლოცვა სულიერი მოძღვრისათვის
       ლოცვა წმიდა იოანე მხედარის მიმართ
       ლოცვა ანტიქრისტესაგან დასაცავად
       ლოცვა პატიმართათვის
       სავედრებელი ლოცვა მღუდელმოწამისა კვიპრიანე კართაგენელისა მიმართ, ჯადოქრობის საწინააღმდეგოდ
       ლოცვა წმიდა იოანე მხედარის მიმართ
       ლოცვა მოშუღლეთა შერიგებისათვის
       ლოცვა ნათლულთათვის უფლისა ჩვენისა იესუ ქრისტესადმი
       ლოცვა საშინელისა მის ძრვისათვის
       ლოცვა ძილსა შინა დაცემისა ერისკაცისა
       ლოცვა წმიდისა მღვდელ-მთავრისა სპირიდონ ტრიმიფუნტელისა მიმართ, მატერიალური სიდუხჭირის ჟამს
       ლოცვა ურწმუნოთათვის და რწმენის მდევნელთა და მოძულეთათვის
       ლოცვა დაბადების დღეს წასაკითხი
       ლოცვა ეშმაკის მანქანებისა და კრულებისაგან თავდასახსნელად

ლოცვანი წმიდა სამებისა და იესო ქრისტეს მიმართ

       ლოცვა, მუხლმოდრეკით სათქმელი წმიდა სამების მიმართ
       ლოცვა დღითი-დღე სათქმელი უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტეს მიმართ წმ. ფილარეტ მოსკოველი მიტროპოლიტისა
       გმადლობისა ლოცვა თქმული წმიდისა მაკარისი