20.06.2024
Kalendari Julian:
07.06.2024
Pred. mars Next
PayPal
Pred. 2024 Next


Hierodëshmor Theodhoti

Hierodëshmor TheodhotiU martirizua në vendin e tij Ankara, Azia e Vogël, ka gjasa gjatë perandorisë së Dioklecianit (284-305). Ishte shpresëtar, i martuar. Merrej me tregti drithërash dhe njëkohësisht bukëpjekës. Shpeshherë u shpërndante bukë të varfërve dhe të burgosurve të krishterë, të cilët i inkurajonte në besim. Kur arkondi spërkati ushqimet...

Dëshmoret Zinaida, Suzana, Esia, Valeria

Dëshmoret Zinaida, Suzana, Esia, Valeria

mars 2024
diehënmarmërenjpresht
     Mbretërit Markiani e Pulkeria
1
Asnjë agjërim
Dëshmor Agripa
2
Asnjë agjërim
Dëshmore e re Filothea
3
Asnjë agjërim
Свети мученици Дидим, Немесије и Потамије
4
Asnjë agjërim
Gjergji i Amastridhës
5
Asnjë agjërim
Dëshmor Sineti
6
vaj
Oshënare Gorgonia
7
Asnjë agjërim
Oshënar Erazmi
8
vaj
Hierodëshmor Rigini dhe 40 dëshmorët me të
9
Asnjë agjërim
Dëshmor Theokliti
10
Asnjë agjërim
Dëshmor Gjelas Aktori
11
Produktet e qumështit dhe peshkut
Apostujt Evuli, Nimfai
12
Produktet e qumështit dhe peshkut
Свети преподобни Касијан посник и затворник Печерски
13
---
Dëshmorët Markeli, Andonina
14
Produktet e qumështit dhe peshkut
Dëshmorët Isihi, senator
15
---
Dëshmorët Eftropi, Kleoniku, Vasilisku
16
Produktet e qumështit dhe peshkut
Dëshmor Pavli e Juliana etj
17
Produktet e qumështit dhe peshkut
Dëshmorët Arkelau, Onisi
18
ujë
Gjetja e Kryqit nga shën Elena
19
ujë
Oshënar Pavli i Thjeshtë
20
ujë
Oshënar Llazari
21
ujë
Oshënar Qesari, mjek
22
vaj dhe verë
Dëshmor Markiani
23
vaj dhe verë
Oshënare Theodhora e Artës
24
vaj dhe verë
Oshënar Grigor Dialogu, Papë i Romës
25
ujë
Hierodëshmorët Publi
26
ujë
Oshënar Efskimon Rrëfyesi
27
ujë
Dëshmor i Ri Manuel i Kretës
28
ujë
Oshënarët Kristodhuli dhe Anini, çudibërës
29
ujë
Oshënar Aleksi, njeriu i Perëndisë
30
vaj dhe verë
Frediani i Lukës
31
vaj dhe verë
      
Nëse ju pëlqeu puna dhe përpjekjet tona, ju lutemi merrni parasysh të bëni një donacion:
PayPal