Брошен в море за почитание икон при Константине Копрониме.
Back

 

PayPal