După ce a vieţuit vreme îndelungată întru nevoinţele vieţii
pustniceşti, Cuvioasa Antuza a întemeiat o mînăstire în care trăia
o obşte de nouăzeci de surori, în timpul prigoanelor iconoclaste
ale împăratului Constantin Copronimul, toate cele nouăzeci de
monahii au fost ucise, după care şi Cuvioasa Antuza şi-a dat
sfîntul ei suflet, la anul 759.
PayPal