Avva Serida a fost vestitul întemeitor al Marii Lavre de lînga Gaza, în Palestina, cea de vesnica pomenire, întru care s-au nevoit mari Parinti Sfinti între care numim pe Sfintii Varsanufie si loan13, Dorotei, Dositei si multi altii. Avva Serida s-a stramutat la locasurile cele vesnice în veacul al saselea, spre a vietui întru bucuria cea vesnica si negraita a lui Hristos.
Back

PayPal