Amona a fost un mare nevoitor din secolul al cincilea. El a fost stareţul Mînăstirii Tabenisioţilor din Egiptul de Sus. Sub povăţuirea sa se nevoiau în acea mînăstire trei mii de monahi. El era înzestrat cu darurile facerii de minuni, dreptei socotinţe
şi străvederii. Cînd odată un monah i-a cerut cuvînt de folos, el i-a spus: «în mînăstire să fii ca un osîndit din temniţă, şi ca şi acela să te întrebi mereu, cu frică şi cu cutremur : Oare cumva s-a apropiat ceasul sosirii Judecătorului?».
Back

PayPal