Acest Sfînt Dionisie era făcător de minuni care trăia în nevoinţe călugăreşti în Muntele Olimpului [Turcia de azi]. El fusese tuns în chipul îngeresc în Sfîntul Munte Athos, unde fusese stareţ al Mînăstirii Filotheu. Către sfîrşitul vieţii, el s-a retras să se liniştească în Muntele Olimpului, unde a adormit cu pace în veacul al şaisprezecelea.
PayPal