Se crede ca Sfîntul Irineu era de neam slav. El a fost barbat casatorit care a avut femeie si copii înainte de a fi înaltat la episcopie. El a luat mucenicia pentru Hristos în timpul prigoanelor lui Maximian. Pe cînd era chinuit, rudele lui stateau în jurul lui si îl rugau sa aiba mila de el si de ele, si sa se lepede de Credinta. Dar minunatul ierarh al lui Dumnezeu a iubit mai mult ranile lui Hristos decît toate bogatiile lumii. In aceeasi vreme Seren, un anume gradinar din Srem, a suferit si el chinuri de la Cezarul Probus, precum s-a întîmplat si cu Afrius la Regia. Pentru ca Irineu nu a voit sa se lepede de credinta, Cezarul Probus a poruncit sa fie aruncat de pe un pod în rîul Sava, si asa si-a savîrsit alergarea acest pastor al turmei celei cuvîntatoare a lui Hristos. Pentru aceea Domnul 1-a stramutat pe el în locasurile cele de sus, printre cetatenii cerului. Sfîntul Sfintit Mucenic Irineu a luat mucenicia cu cinste la anul 304 dupa Hristos.
PayPal