Ei au fost din cetatea Aegea din Cilicia. Ei au moştenit adevărata credinţă întru Hristos de la părinţii lor, precum şi o avere uriaşă. Dar rîvnind după dragostea lui Hristos şi după averile cele duhovniceşti din ceruri, ei şi-au împărţit tot imensul avut săracilor, nelăsîndu-şi lor nimic. Din pricina acestei mari generozităţi a mîinilor lor, mîna lui Dumnezeu i-a apărat pe ei de toate răutăţile pe care li le-au ţesut lor oamenii şi dracii. Generosul Zenobie, care pentru Domnul a lepădat cu totul toată grija cea lumească, a fost dăruit de El cu harul facerii de minuni, astfel încît numai prin punerea mîinilor lui Simţul Zenobie vindeca toată boala şi neputinţa din popor. De aceea poporul 1-a voit pe el întîistătător pe scaunul episcopal al Aegeei. Dar au izbucnit persecuţiile şi Zenobie a fost arestat şi adus înaintea Prefectului Lysias care 1-a întrebat: „Ai de ales una din două: ori viaţa, ori moartea; viaţa, dacă vei aduce jertfă zeilor noştri, şi moartea, dacă nu." La acestea Sfîntul Zenobie a zis: „Viaţa fără Hristos moarte este, cîtă veme moartea pentru El înseamnă viaţă, nicidecum moarte." Fiind supus celor mai bestiale torturi, sora Sfîntului, Zenobia, a venit înaintea judecătorului şi a zis: „Voiesc să beau paharul pe care îl bea acum fratele meu, şi să mă încununez şi eu cu cununa vieţii." Fiind mai întîi torturaţi cu foc şi aruncaţi în păcură clocotită, ei mai apoi au fost omorîţi amîndoi prin decapitare cu sabia, la anul 285. Astfel s-au sălăşluit fratele şi sora întru Cereasca împărăţie a Celui fără de moarte, împăratul Hristos.
PayPal