Acest sfînt Dimitrie a fost un mare ierarh al Bisericii lui Hristos, mare predicator, scriitor bisericiesc şi ascet. El s-a născut în apropiere de Kiev, la anul 1651, şi s-a săvîrşit la anul 1709. Printre multele şi minunatele lui cărţi de învăţătură şi zidire sufletească se numără mai ales vestita traducere şi publicare de către el a Vieţilor Sfinţilor. El şi-a cunoscut ceasul morţii lui mai înainte cu trei zile ca el să fie, şi şi-a dat către Domnul sfîntul lui suflet în vreme ce stătea la rugăciune. Sfîntul Dimitrie al Rostovului a fost un mare luminător al Bisericii Ruse şi al întregii Ortodoxii. Pe el Domnul 1-a învrednicit de vederi cereşti, pe cînd se afla încă printre oameni. El L-a slujit pe Domnul şi Dumnezeul nostru cu rîvnă de foc, cu frică şi cu cutremur, şi pentru aceasta s-a sălăşluit cu bucurie în locaşurile împărăţiei Cereşti, gătite lui de Domnul.
PayPal