Acesta a fost aprig luptător împotriva nelegiuitei uniri cu Roma, aşa cum nu a fost predecesorul lui, loan Beccus (1275-1282). El a fost mare nevoitor şi om al rugăciunii încă din frageda lui copilărie. Sfîntul Athanasie a fost foarte iubit de popor, dar şi foarte urît de anumiţi clerici, pentru marea asprime a vieţii lui monahale, la care îi îndemna şi pe cei împreună-slujitori cu el. El s-a retras într-o mînăstire de pe muntele Ganos, unde s-a nevoit cu încă şi mai mare asprime decît atunci cînd se afla pe scaunul patriarhal. Stăpînul Hristos S-a arătat acolo lui şi 1-a mustrat cu blîndeţe pentru aceea că şi-a lăsat turma pradă ghearelor lupilor. Pentru că a prorocit ziua în care Constantinopolul va fi zguduit de cumplit cutremur, împăratul Andronic 1-a repus în scaunul lui, în pofida voii lui. După aceea, el a părăsit iar în taină palatul patriarhal, retrăgîndu-se la viaţa tuturor nevoinţelor monahiceşti, cea iubită lui. El a trecut la Domnul în vîrstă fiind de una sută şi un an. Sfîntul Athanasie Patriarhul Constantinopolului a fost văzător cu duhul şi făcător de minuni.
PayPal