Aceasta s-a născut la Iconium din părinţi foarte bogaţi şi iubitori de Hristos. După moartea părinţilor ei, fecioara Paraschevi a împărţit toate averile ei săracilor şi scăpătaţilor, întru Numele Domnului şi Stăpînului lisus Hristos. Izbucnind prigoanele împotriva creştinilor de sub Diocleţian, Paraschevi a fost adusă şi ea la judecată înaintea guvernatorului acelui ţinut, întrebată fiind de nume, ea a răspuns că se numeşte Creştină. Certată fiind de judecător pentru aceea că vrea să îşi ascundă identitatea, Sfînta Paraschevi a răspuns: „Mai întîi a trebuit să-ţi dezvălui cum mă numesc eu în veşnicie, şi numai după aceea care este numele meu trecător pe acest pămînt." Paraschevi a fost biciuită sălbatic şi aruncată apoi în temniţă. Acolo s-a pogorît la ea un înger al Domnului, care i-a vindecat rănile şi a întărit-o. Sfînta Paraschevi a dărîmat la pămînt cu rugăciunea idolii dintr-o capişte idolească. După torturi bestiale şi prelungite, Sfînta Muceniţă Paraschevi a fost decapitată cu sabia şi aşa s-a strămutat mucenicescul ei suflet la locaşurile cele cereşti.
PayPal