Dumnezeiescul Apostol şi Evanghelist Matei, scriind în cuvinte Patima Domnului nostru lisus Hristos, zice: Iar sutaşul şi cei ce împreună cu el păzeau pe lisus, văzînd cutremurul şi cele întîmplate, s-au înfricoşat foarte, zicînd: Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu era Acesta! (Matei 27: 54). Sutaşul acesta este fericitul Longhin, care împreună cu doi dintre soldaţii săi au venit la credinţa în Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El a fost centurionul care a avut în comandă şi paza Crucii la Răstignirea Domnului de pe Muntele Golgota, şi pe aceea de la Simţul Lui Mormînt. Cînd bătrînii iudeilor au aflat de învierea lui Hristos, ei i-au mituit pe soldaţi ca să împrăştie zvonul mincinos cum că Hristos nu a înviat, ci că trupul Lui mort a fost furat de ucenicii Săi. Ei au încercat să îl cumpere astfel şi pe Longhin, însă Longhin nu s-a lăsat cumpărat. Văzînd aşa iudeii au recurs la strategia lor clasică: ei au hotărît să îl lichideze fizic pe cel pe care nu 1-au putut cumpăra. Aflînd aceasta, Longhin atunci s-a lepădat de centura lui militară, s-a botezat de către un sfint apostol împreună cu doi dintre soldaţii lui, şi împreună cu ei a părăsit Ierusalimul în taină, străinutîndu-se cu toţii în Capadocia. El acolo şia închinat viaţa creştineştii vieţuiri, întru post şi rugăciune. Ca martor viu al învierii lui Hristos, el a convertit pe mulţi dintre păgîni la Adevărata Credinţă cu mărturisirea lui. El după aceea s-a retras într-un sat de pe moşia tatălui lui. Dar răutatea iudeilor 1-a ajuns pînă acolo. Ei 1-au calomniat pe Longhin atît de murdar şi de persistent înaintea lui Pilat, încît acesta a trimis soldaţi care să îl ucidă prin decapitare. Sfîntul Longhin a cunoscut cu duhul apropiatul lui sfîrşit, şi a ieşit în întîmpinarea celor trimişi să-1 ucidă. El i-a adus în casa lui, fără să le spună cine este. El i-a primit pe soldaţi cu mare ospitalitate şi căldură, odihnindu-i cu hrană şi cu somn. Pe cînd soldaţii dormeau, Sfîntul Longhin a stat la rugăciune, şi a petrecut astfel întreaga noapte, pregătindu-se pentru ieşirea sufletului lui. In zori el i-a chemat pe cei doi însoţitori ai lui, foştii lui soldaţi, s-a îmbrăcat în haine albe de îngropare, şi le-a poruncit casnicilor lui să îl îngroape pe un anume deluşor, învăţîndu-i toate cele de trebuinţă. Apoi i-a trezit pe soldaţi şi le-a zis că el este Longhin pe care ei trebuie să-1 ucidă. Soldaţii au rămas uimiţi şi lipsiţi de orice îndrăzneală, atît de mult încît au ţinut sfat să nu ducă la îndeplinire uciderea, ci să raporteze că Longhin nu a fost de găsit. Longhin însă le-a arătat soldaţilor că 70 trebuie să execute comanda primită. Soldaţii au predat capul lui Longhin lui Pilat, care 1-a trimis mai departe iudeilor. Aceştia au luat acel sfînt cap şi 1-au aruncat pe o grămadă de gunoi din afara cetăţii.
PayPal