Sfîntul Apostol Luca s-a născut în Antiohia Siriei. El din tinereţe s-a desăvîrşit în studiul filosofiei eline, al medicinei şi al artei picturale. In timpul predicării Mîntuitorului nostru lisus Hristos pe pămînt, Luca a venit la Ierusalim unde L-a văzut pe Domnul faţă către faţă, a auzit mîntuitoarea învăţătură a Lui şi a fost martor al minunilor Lui. Crezînd în El, Sfîntul Luca s-a numărat între cei Şaptezeci de Apostoli mai Mici, care au fost trimişi de Domnul la propovăduirea împărăţiei, împreună cu Sfîntul Apostol Cleopa, el L-a văzut pe Domnul înviat pe drumul către Emaus (Luca 24). După Pogorîrea Sfîntului Duh, Luca sa întors la Antiohia şi s-a făcut acolo ajutorul Marelui Pavel şi împreună!ucrător cu el. El 1-a însoţit pe Marele Pavel la Roma, aducînd iudei şi păgîni la Credinţa Creştină. Vă îmbrăţişează Luca, doctorul cel iubit (Coloseni 4: 14), le scrie Sfîntul Apostol Pavel Colosenilor. La cererea creştinilor, Sfîntul Luca a scris Evanghelia sa cam pe la anul 60. După martiriul Sfîntului şi Slăvitului Apostol Pavel, Sfîntul Luca a predicat Evanghelia prin toată Italia, Dalmaţia, Macedonia, şi prin alte ţinuturi. El a pictat icoane ale Preasfmtei Născătoare de Dumnezeu, nu doar una, ci trei, şi de asemenea icoanele Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. De aceea Sfîntul Apostol şi Evanghelist Luca este socotit întemeietorul şi Patronul artei iconografice creştine. La bătrîneţile sale adînci, el a mers în Libia şi în Egiptul de Sus. Din Egipt s-a întors în Grecia, unde şi-a continuat predicarea, aducînd cu rîvnă arzătoare pre mulţi la Hristos, în pofida vîrstei lui înaintate, în afară de Sfînta Evanghelie care poartă numele lui, Sfîntul Apostol Luca a mai scris şi cartea Faptelor Apostolilor, ambele cărţi, Evanghelia şi Faptele, fiind închinate şi trimise lui Teofil, guvernatorul Ahaiei. Sfîntul Luca a avut optzeci şi patru de ani cînd nişte păgîni plini de răutate 1-au torturat pentru că îl mărturisea pe Hristos. Ei 1-au spînzurat pe Sfînt de un măslin în cetatea Tebei din Boetia. Sfintele moaşte făcătoare de minuni ale acestui Mare Apostol şi Evanghelist au fost mutate la Constantinopol în vremea împăratului Constaţiu, fiul Marelui Constantin.
PayPal