Acesta a fost monah la Lavra Peşterilor din Kiev, şi a trăit în veacul al paisprezecelea. El a fost portarul mînăstirii. El a fost atît de curat cu inima, şi atît de plin de dumnezeiescul har, încît cunoştea gîndurile celor care intrau în mînăstire, şi pe ale acelora care ieşeau din mînăstire. Sfintele moaşte făcătoare de minuni ale Sfîntului Preacuvios Longhin odihnesc în Peştera Sfîntului Theodosie.
PayPal