Sfîntul Ieron s-a născut în Tyana Capadociei dintr-o mamă foarte îmbunătăţită, pe nume Stratonika, care a fost oarbă. Fiul Ieron la rîndul lui a fost plin de rîvna Sfintei Credinţe creştine, slujindu-şi mama cea oarbă cu desăvîrşită dragoste de fiu. El din două motive nu a voit să intre în serviciul militar, ţinînd piept şi alungîndu-i pe cei trimişi să îl recruteze, în primul rind cu nici un chip nu voia să-şi abandoneze mama, cea lipsită de lumina ochilor, iar în al doilea rînd pentru el era inacceptabilă condiţia pusă soldaţilor imperiali, aceea de a aduce necurate jertfe idolilor, în cele din urmă însă Ieron a fost arestat, împreună cu alţi Creştini. Ei cu toţii au fost duşi înaintea eparhului cetăţii Melitene. Pe cînd încă se aflau pe drum, un bărbat în veşmînt strălucitor s-a arătat înaintea lui Ieron într-o noapte şi i-a zis: "Iată, Ierone, îţi vestesc ţie mîntuire: tu în armata stricăciosului împărat nicicum vei lupta, ci vei alerga în lupta împăratului Celui fără de moarte, pe care bine săvîrşindu-o, vei fi încununat de Acela cu cununile nepieritoarei slave." La vederea şi auzul acestei tainice vedenii şi auziri, inima lui Ieron s-a umplut de bucurie negrăită. La Melitene ei au fost aruncaţi în temniţă. Acolo Ieron, ca un zilot, i-a întărit cu duhul şi cu Credinţa pe toţi închişii creştini, înflăcărîndu-le sufletele, astfel încît nici unul să nu cedeze, ci să reziste cu toţii spre slava lui Dumnezeu şi neîndoielnica dobîndire a împărăţiei. Cu toţii au mărturisit pînă la sînge credinţa lor în Hristos, afară de unul. Acest unul a fost chiar rudenia lui Ieron, Victor, care a căzut de la Hristos. Torţionarii i-au tăiat mîna lui Ieron, apoi 1-au biciuit şi 1-au torturat bestial, tăindu-i la sfîrşit capul. Mergînd la locul de ucidere, cei treizeci şi trei de mucenici au cîntat Psalmul: Fericiţi cei fără prihană în cale, care umblă în Legea Domnului (Psalmul 118 :1). Iată numele celor care împreună cu Ieron s-au scris în Cartea Vieţii: Isihie, Nicandru, Athanasie, Mamas, Varahia, Callinic, Theoghen, Nikon, Longhin, Theodor, Valerius, Xanthius, Theodul, Callimah, Eugen, Theodoh, Ostrichius, Epifanie, Maximian, Duchitius, Claudian, Theofil, Gigantius, Dorotei, Theodot, Castrichius, Anicletus, Themilius, Eutihie, Ilarion, Diodotus şi Amonitus. Un bărbat pe nume Hrisant a cumpărat cu aur capul Sffntului Mucenic Ieron şi 1-a îngropat cu cinste, înălţînd mai după aceea şi o sfîntă biserică purtînd sfînt hramul lui. Mîna tăiată a mucenicului a fost dusă maicii lui celei oarbe, Stratonika. Sfîntul Ieron şi cei împreună cu dînsul sau încununat cu cununa veşnicei slave a lui Hristos la anul 298.
Back

PayPal