El s-a născut chiar în cetatea Novgorodului şi a rămas orfan de mic. O anume văduvă temătoare de Dumnezeu 1-a luat pe copil şi 1-a crescut cu îngrijire în casa ei, ca pe un fiu. Privind la copil, Mihail cel Nebun pentru Hristos din Klops a grăit către el, prorocindu-i: „Ivanuşka, să te sîrguieşti la carte, căci ai să fii Vlădică al Marelui Novgorod!" Cu adevărat, după moartea Arhiepiscopului Eftimie, lona a fost ridicat şi sfinţit în locul lui. El a fost evlavios şi milostiv mai mult decît toţi oamenii. El a zidit mulţime de biserici şi mînăstiri şi şia păstorit turma ca un păstor bun, punîndu-şi sufletul pentru oile lui. Lui i s-a oferit scaunul patriarhal al Moscovei, pe care însă 1-a refuzat cu înţelepciune, arătînd către vîrsta lui înaintată. El s-a săvîrşit către Domnul cu pace în cinci zile ale lunii noiembrie, din anul 1570, şi s-a strămutat cu veselie la locaşurile cele cereşti gătite lui de Domnul. La o sută de ani după cinstită adormirea lui Novgorodul a fost cuprins de un incendiu cumplit. Prin intermediul lui s-a aflat că moaştele acestui sfînt nu au putut fi mistuite de limbile focului, ci dimpotrivă, începînd de atunci ele au arătat putere făcătoare de minuni şi au început să reverse miros de bunămireasmă.
Back

PayPal