Aceştia au fost cu toţii din numărul Celor Şaptezeci de Apostoli mai Mici. Stahie a fost ucenic şi ajutor al Sfîntului Apostol Andrei Cel întîi Chemat. Sfîntul Andrei 1-a sfinţit pe el episcop al Bizanţului. Sfîntul Apostol Stahie a întemeiat Biserica din Arghiropolis şi bine a păstorit turma lui Hristos cea de acolo, cu credinţă şi cu rîvnă de foc. După şaisprezece ani de păstorire, el s-a săvîrşit cu pace către Domnul. Sfinţii Apostoli Amplie şi Urban au fost şi ei ucenici ai Simţului Apostol Andrei Cel întîi Chemat, şi sfinţiţi de el întru episcopi: Sfîntul Amplie în cetatea Lida din Odyssopolisul Iudeii iar Sfîntul Urban în Macedonia. Amîndoi au luat mucenicească moarte pentru Hristos Domnul. Sfîntul Narcis a fost uns Episcop al Atenei de către Sfîntul Apostol Filip. Sfîntul Apelles [Amplie] a fost Episcop al Heracleei în Trachis. Iar Sfîntul Aristobul, fratele Sfîntului Apostol Barnabas, bine propovăduind Credinţa Creştină în Britania, s-a săvîrşit cu pace în acele insule.
Back

PayPal