Acesta a fost fiul regelui got Leovigild, cel care aderase la erezia ariană. Cu toate acestea, în pofida dorinţei şi tuturor eforturilor tatălui lui de a îl convinge şi pe el să treacă la Arianism, fiul Hermenegild a rămas neclintit în Ortodoxie. Pentru aceata ereticul tată şi-a aruncat fiul în temniţă şi, în dimineaţa Sfintelor Paşti, a trimis acolo un episcop eretic care sa îi dea eretică împărtăşanie. Plăcutul lui Dumnezeu însă a refuzat să primească împărtăşania din mîinile ereticului episcop, iar acesta ieşind, i-a povestit fapta regelui. Regele, înfuriindu-se drăceşte la auzul acelor cuvinte a poruncit decapitarea pe loc a fiului, lucru care s-a şi întîmplat, la anul 586. Sărmanul rege mai apoi s-a pocăit pentru uciderea fiului lui şi a trecut însuşi la Ortodoxie, după ce mai întîi s-a lepădat de neucurata erezie a lui Arie.
PayPal