Acesta a fost un tînăr evlavios şi un mare zilot al Credinţei Creştine.
El s-a născut în satul Karyes din Insula Hios, unde a fost torturat şi decapitat de turci la anul 1754, astfel dîndu-şi sfintul lui suflet în
mîinile lui Dumnezeu.
Back

PayPal