Sfîntul Iulian, numit şi "Sihastrul", a fost de neam persan, ţăran simplu şi neştiutor de carte. Dar din pricina marii lui curaţii el s-a făcut vas ales al Duhului Sfînt. El a vieţuit întru mari nevoinţe lîngă Rîul Eufratului din Mesopotamia, dăruit fiind cu harul străvederii. Sfîntul Iulian a văzut moartea împăratului Apostat Iulian chiar atunci cînd aceasta se întîmpla şi a vestit-o ucenicilor lui. Sfîntul Didim cel Orb a fost contemporanul Sfîntului Iulian Sihastrul. El a trăit la Alexandria, cunoscînd şi el cu duhul moartea lui Iulian Apostatul, chiar în ziua petrecerii ei. Sfîntul Didim stătea la rugăciunea de noapte cînd a auzit un glas din cer care a zis: "Astăzi împăratul Iulian nu mai este, mergi şi vesteşte aceasta Patriarhului Athanasie." Sfîntul Antonie cel Mare îl respecta cu evlavie pe acest mare sfînt orb, hărăzit din belşug cu darul deosebirii duhurilor. Sfîntul Antonie cel Mare stătea la rugăciune împreună cu Avva Didim, la chilia acestuia din Alexandria, ori de cîte ori era nevoie ca Marele Antonie să iasă din pustia lui şi să intre în marea cetate. Şi Sfîntul Iulian Sihastrul, şi Sfîntul Didim cel Orb au fost mari şi minunaţi sfinţi, slujitori credincioşi ai lui Dumnezeu. Ei s-au săvîrşit către Domnul la ceva vreme după anul 362.
PayPal