Sfîntul loasaf a fost ucenicul Sfîntului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, şi s-a nevoit întru călugărie aspră la Sfîntul Munte Athos. El atît de mult L-a iubit pe Hristos încît toate nevoinţele lui i se păreau ca un nimic, şi pentru aceasta el a dorit cu sete sîngeroasa mucenicie. El a mers atunci la Constantinopol, unde a mărturisit pe faţă înaintea turcilor credinţa lui în Sfînta Treime şi în Fiul lui Dumnezeu, Domnul. Umplîndu-se de ură, turcii 1-au omorît prin tăierea capului, în douăzeci şi şase de zile ale lunii octombrie, din anul 1536.
PayPal