Arzînd de rîvna dragostei pentru Simtă Credinţă Ortodoxă, acest drepcredincios rege a ridicat armată împotriva răului Dunaan, prigonitorul creştinilor din ţinutul Omirului. La începutul bătăliei însă Regele Elesbaan nu a avut mult spor, şi mulţi dintre soldaţii lui au pierit în deşertul arid, încins de soare. El atunci a plîns cu amar înaintea lui Dumnezeu, şi a făgăduit că va îmbrăca straiul monahal dacă Dumnezeu îi va dăuri lui să îl învingă pe drăcescul vrăjmaş al lui Dumnezeu, Dunaan. înfrîngîndu-1 desăvîrşit pe acesta şi trecîndu-1 cu toată armata lui prin ascuţişul săbiei, Regele Elesbaan s-a întors în Etiopia unde, părăsind cu desăvîrşire curtea imperială, s-a închinoviat într-o mînăstire, unde a trăit în nevoinţe aspre ca un adevărat monah timp de cincisprezece ani întregi. Dumnezeu 1-a dăruit cu harul facerii de minuni şi înainte şi după fericita lui adormire. El s-a săvîrşit cu pace către Domnul la anul 555.
Back

PayPal