Acest sfînt mucenic a fost chinuit pentru credinţa lui în Hristos împreună cu alţi patru mii de creştini, preoţi, monahi, monahii, bărbaţi, femei şi copii. Areta era eparhul cetăţii Nagran din sudul Arabici, care era ţinutul Omirului.74 El era în vîrstă de nouăzeci şi cinci de ani cînd a luat mucenicia. Dunaan, sălbaticul prigonitor al creştinilor, era pe atunci stăpînitorul Omirului. El era hotărît să extermine creştinismul din ţinuturile lui, şi de aceea, înconjurînd cetatea creştină a Nagranului, a trimis cuvînt cum că îi va ucide pe toţi dacă nu se vor lepăda de Hristos. Cetăţenii au închis porţile şi au rezistat vreme îndelungată asediului lui Dunaan. Văzînd aşa, acesta a făgăduit în mod pervers că nu va face nici un rău creştinilor din cetate, dacă mai marii ei vor deschide cetatea, şi îi vor da tributul cuvenit. El s-a mai jurat şi că va părăsi cetatea imediat ce va încasa tributul. Creştinii 1-au crezut şi au deschis porţile. Atunci evreul călcător de cuvînt 1-a chemat de faţă pe foarte vîrstnicul eparh Areta, împreună cu tot înaltul cler şi cei mai de vază cetăţeni ai cetăţii şi i-a decapitat pe toţi sabia, înaintea ochilor întregii cetăţi. Apoi a declanşat măcelul în întreaga cetate. Aflînd despre acestea, împăratul Iustin de la Constantinopol a suferit cumplit, şi a trimis o scrisoare împăratului Etiopiei, Elesbaan [Elezvoi], cerîndu-i să pornească cu armată împotriva sperjurului Dunaan şi să pedepsească cum se cuvine călcarea jurămîntului şi vărsarea sîngelui creştinesc, împăratul Elezvoi a făcut întocmai: el a pornit cu o armată puternică împotriva mişelului Dunaan, 1-a învins desăvîrşit, a trecut prin ascuţişul săbiei toată oştirea lui şi 1-a executat pe Dunaan. Prin descoperire Dumnezeiască a fost numit atunci guvernator al Omirului un anume bărbat evlavios pe nume Avramie, şi tot prin descoperire dumnezeiască Sfîntul Grigorie din Omir (pomenit la 19 decembrie) a fost sfinţit arhiepiscop al locului. Creştinii au refăcut atunci sfînta biserică închinată Sfintei Treimi pe care Dunaan o incendiase, şi au mai zidit o sfînta biserică şi în cinstea Marelui Mucenic Areta şi a multelor mii de martiri ucişi odată cu el în cetatea Nagranului. Sfintu! Areta şi cei împreună cu dînsul au fost încununaţi de Domnul cu cununile muceniciei la anul 523.
Back

PayPal