Acest oştean al lui Hristos a fost de neam persan, şi vestitor plin de rîvnă al Evangheliei către păgîni, dintre care mulţi, şi elini şi persani, au crezut şi s-au botezat întru Creştina Credinţă. El a luat mucenicia în timpul domniei regelui persan Yezdegherd, cam pe la anul 412. Aruncat în temniţă fiind, unul dintre nobili i-a luat apărarea înaintea regelui. Regele atunci 1-a eliberat, dar cu condiţia să nu mai predice pe Hristos poporului. Veniamin atunci a zis cu tărie: ..Condiţia aceasta nu o voi primi nicicînd. Căci acela care îşi îngroapă chemarea cu care este chemat va fi osîndit la amarnice chinuri." De aceea, eliberat fiind, Sfîntul diacon Veniamin a continuat să predice Cuvîntul Adevărului, împăratul atunci 1-a prins şi a poruncit să i se bată spini sub unghii, iar după aceasta să fie supus la cele mai sinistre torturi, întru care Sfîntul şi-a şi dat fericitul lui suflet în Mîna lui Dumnezeu.
PayPal