Tarah s-a născut în Claudiopolisul Siriei, Prov a fost din Perga Pamfiliei iar Andronic a fost fiul unui cetăţean de mare vază din Efes. Ei cu toţii au fost martirizaţi de către proconsulul Numerian Maximus, în vremea împăratului Diocleţian. Tarah a fost în vîrstă de şaizeci şi cinci de ani la ceasul martiriului lui. Proconsulul i-a cerut să-şi spună numele, dar el a zis: "Sînt Creştin." Proconsulul de trei ori a repetat întrebarea, şi de trei ori a răspuns Sfîntul Tarah: "Sînt Creştin." Aceşti sfinţi mucenici au fost bătuţi cu toiege, apoi aruncaţi în temniţă, răniţi şi plini de sînge. După acestea ei iar au fost scoşi şi supuşi chinurilor. Lui Prov proconsulul i-a promis libertatea şi prietenia lui personală, dacă se leapădă de Hristos. Dar Sfîntul Prov i-a zis: "Nu poftesc nici onorurile imperiale, nici prietenia ta nu o doresc." Tînărul Andronic a fost ameninţat cu schingiuiri şi mai bestiale decît cele pe care le văzuse la camarazii săi, însă acestor ameninţări Andronic le-a răspuns astfel: "lată trupul meu, schingiueşte-1 cum pofteşti." După ce au fost torturaţi bestial în mai multe cetăţi şi locuri, toţi trei au fost aruncaţi în circ, înaintea fiarelor înfometate. Cu ei au fost aruncaţi şi criminali obişnuiţi, iar pe aceştia fiarele i-au sfîşiat îndată. De sfinţi însă fiarele nu s-au atins. Dimpotrivă, o ursoaică şi o leoaică feroce, s-au gudurat amîndouă pe lîngă ei. Văzînd minunea aceasta mulţi cetăţeni au crezut în Hristos Domnul şi 1-au huiduit pe proconsul, înnebunit de ură mai rău decît fiarele din circ, acesta a poruncit soldaţilor să năvălească în arenă şi să-i măcelărească pe oştenii lui Hristos, adică pe aceia care îndrăzniseră să creadă în Domnul iar pe proconsul să îl fluiere şi să îl batjocorească. Trupurile măcelărite ale acestora s-au amestecat cu ale acelora sfîşiaţi de fiare. Trei creştini, Macarie, Felix şi Berius, care au fost de faţă la uciderea celor trei sfinţi mucenici, au venit noaptea să caute şi să ia trupurile lor. Dar cum ele erau amestecate cu ale celorlalţi ucişi, iar noaptea era foarte adîncă, ei s-au rugat lui Dumnezeu ca să îi ajute să afle care dintre ele sînt ale sfinţilor. Atunci trei lumînări s-au arătat prin minune deasupra trupurilor mucenicilor. Astfel cei trei creştini le-au luat şi le-au îngropat cu cinste.
Back

PayPal