Dometian, un principe sicilian, se afla odată la vînătoare în munţi cu suita lui. El acolo a văzut un bătrîn înconjurat de fiare sălbatice, dar care stăteau blînde ca nişte miei. întrebat cine este şi ce face acolo, bătrînul a răspuns că se numeşte Zosim, că este Creştin, că de multă vreme vieţuieşte printre fiarele sălbatice, care mult mai blînde sînt şi mai înţelepte decît cei care îi chinuie şi îi ucid pe creştini prin cetăţi. Răspunsul acesta 1-a umplut de ură pe Dometian, care era el însuşi persecutor al creştinilor. El 1-a legat în lanţuri pe Bătrînul Zosim şi 1-a trimis înaintea lui la Nazareth, căci acolo voia să îl tortureze, spre a-i înspăimînta pe toţi cei care credeau în Hristos. Bătîndu-1 şi umplîndu-1 de sînge pe Bătrînul Dometian, bestialul torţionar 1-a atîrnat apoi pe mucenic de un copac, după ce mai întîi i-a spînzurat de gît o piatră grea. Apoi a început să îşi bată joc de el astfel: "Hai, porunceşte vreunei fiare sălbatice să vină la tine, ca să credem şi noi!" Sfîntul mucenic s-a rugat lui Dumnezeu, şi într-adevăr a sosit acolo un leu uriaş care şi-a pus capul sub piatra ce spînzura de gîtul mucenicului, spre a îi uşura acestuia durerea, îngrozit de spaimă, torţionarul 1-a eliberat îndată pe Sfîntul Bătrîn, care şi-a dat sfîntul lui suflet în mîinile lui Dumnezeu la scurt timp după aceea.
Back

PayPal