Ea a fost slujnica unui anume Nicolae şi a soţiei acestuia, Paulina, care se lepădaseră de Hristos şi se întorseseră la închinarea idolilor. Agathoclia însă nu a voit să urmeze lepădării stăpînilor ei. Pentru aceasta ei au torturat-o bestial, şi au dat-o pe mîna judecătorilor păgîni. Stăpîna a omorît-o pe Agathoclia turnîndu-i pe gît cărbuni încinşi. Domnul Hristos însă a proslăvit-o în Ceruri pe roaba Domnului, sălăşluind-o în locaşurile cereşti.
PayPal