Această Pelaghia a fost o fecioară creştină din marea aristocraţie antiohiană. In timpul domniei lui Numerian, guvernatorul Antiohiei a trimis soldaţi care să o aducă înaintea tribunalului pe Pelaghia, cunoscută în toată cetatea pentru sfinţenia vieţii ei. Soldaţii i-au înconjurat palatul şi au cerut ca fecioara să iasă la porţi. Ea i-a salutat de sus, şi cînd a auzit că soldaţii vor să o ducă înaintea judecătorului, s-a prefăcut voioasă şi le-a cerut să o îngăduie să îşi schimbe ţinuta. Apoi a urcat pe acoperişul casei, şi-a înălţat mîinile la rugăciune către cer şi s-a rugat lui Dumnezeu îndelung, ca El să îi primească sufletul ei şi să nu îngăduie întinarea trupului ei, care ştia că o aşteaptă. Dumnezeu a primit sfîntul ei suflet, iar trupul Pelaghiei a căzut mort înaintea soldaţilor care se aflau sub zidurile palatului. Sfîntul loan Hrisostom a zis despre aceasta: „Moartea ei nu a survenit în urma unui proces firesc, ci mai curînd la porunca lui Dumnezeu." El a mai zis: „Astfel, trupul ei cel fecioresc, mai curat decît aurul, a zăcut la pămînt. îngerii 1-au înconjurat, Sfinţii Arhangheli 1-au cinstit, şi Hristos însuşi a stat lîngă el."
Back

PayPal