El s-a născut la Chios, în Bithinia. Părinţii lui, Petru şi Antuza, erau creştini, iar din botez au dat fiului lor numele Manuel. De mic el a fost dat să înveţe meşteşugul croitoriei, între timp însă tatăl lui Manuel, Petru, a căzut de la Credinţă şi a trecu la islam, iar apoi s-a strămutat la Brusa. La o vreme Manuel a fost nevoit să călătorească cu afaceri la Brusa, şi acolo s-a întîlnit cu tatăl lui, care a încercat în tot chipul să îl facă şi pe fiul lui să treacă la islam. Zadarnică a fost împotrivirea lui Manuel. Turcii 1-au tăiat împrejur cu sila. Manuel atunci a fugit la Sfîntul Munte şi s-a tuns monah la Schitul Sfinta Ana. Numele lui călugăresc a fost Macarie. Timp de doisprezece ani el s-a nevoit minunat întru toate nevoinţele monahiceşti, dar pacea sufletului nu o a putut afla. Cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri (Matei 10: 33) - Aceste cuvinte ale Domnului răsunau mereu în conştiinţa monahului Macarie. La urmă, cu binecuvîntarea duhovnicescului lui părinte, el a mers la Brusa şi a mărturisit cu glas mare Credinţa lui în Hristos, înaintea turcilor, strigînd că mincinos proroc este Mohamet. El a fost biciuit timp de una sută şi treizeci de zile, şi torturat bestial în tot acest timp. El a fost decapitat la Brusa, în şase zile ale lunii octombrie, din anul 1590. Parte din sfintele lui moaşte făcătoare de minuni se păstrează cu cinste şi cu evlavie la Schitul Sfnta Ana din Sfîntul Munte Athos.
PayPal