Sfîntul Dionisie s-a născut la Alexandria, din părinţi păgîni, dar foarte slăviţi. El a primit cea mai înaltă educaţie filosofică a vremii, prin care a cunoscut scrierile tuturor marilor clasici elini. Apoi el a studiat cu Origene. Acei ani ai tinereţii studioase au fost şi aceia în care la un moment dat a citit Epistolele Sfîntului Apostol Pavel, Aşa a crezut în Hristos şi a primit Sfîntul Botez din mîinile lui Demetrius, Episcopul Alexandriei. La anul 247 Dionisie a fost ridicat episcop al Alexandriei. Ca episcop, el L-a slujit cu credinţă pe Hristos, şi bine a păstorit turma Lui cea cuvîntătoare, în vremuri foarte grele pentru Biserică. Din afară, Biserica lui Hristos era prigonită de păgîni, iar dinlăuntru ea era sfîşiată de eretici, lupii cei îmbrăcaţi în piei de oaie. în afară de aceasta, o ciumă a decimat poporul timp de mai mulţi ani. Sfîntul Dionisie însă a trăit timp de trei ani în afara zidurilor Alexandriei, ascuns de credincioşi, aşa încît să nu apuce să fie ucis mai înainte de ceasul lui. în timpul celor trei ani el a scris multe scrisori şi îndemnuri către turma lui, învăţîndu-i şi întărindu-i să se ţină de Ortodoxie. Printre scrierile lui se află şi mai multe canoane adoptate de Biserică. Epistola lui contra lui Novaţian de asemenea este socotită scriere canonică. El a păstorit Biserica lui Hristos vreme de paisprezece ani, şi s-a săvîrşit către Domnul la anul 265.
PayPal