Binecuvîntata lucrare de nevoinţe pustniceşti, întemeiată de marele nevoitor şi Plăcut al lui Dumnezeu Antonie, a crescut de-a lungul veacurilor ca un măslin roditor. Mulţii sfinţi care au strălucit ca nişte stele la Peşterile lui Antonie sînt cinstiţi fiecare cu zi aparte de pomenire în calendar. Astăzi însă toată sfîntă lor adunare este prăznuită de către Sfîntă Biserică, spre ajutorul credincioşilor care aleargă cu credinţă la ajutorul lor, al tuturor.
PayPal