Ea s-a născut la Iconium din părinţi foarte slăviţi, dar păgîni. Ajungînd la vîrsta de optsprezece ani, ea a fost logodită cu un tînăr, tocmai la vremea în care la Iconium a sosit Sfîntul Apostol Pavel împreună cu Varnava, ca să predice Sfinta Evanghelie. Ascultînd cuvîntările Sfîntului Pavel timp de trei zile şi trei nopţi, Tecla s-a convertit la creştinism şi s-a făgăduit pe sine unei vieţi de feciorie. Auzind că nu mai voieşte să se mărite cu bărbatul logodit ei, mama ei a încercat să o facă să se răzgîndească, şi nereunşind, a trecut la ameninţări şi la chinuri: a bătut-o, a torturat-o şi a înfometat-o. La urmă, maica cea plină de răutate a dat-o pe mînă judecătorului căruia i-a cerut să o ardă pe Tecla de vie. Judecătorul a aruncat-o pe Tecla în foc, dar Dumnezeu a păzit viaţa ei neatinsă. După aceea, Sfinta muceniţă Tecla a urmat Sfîntului Apostol Pavel la Antiohia. Atras de marea ei frumuseţe trupească, un anume bătrîn al acelei cetăţi şi-a dorit-o lui de soţie, şi a voit să o ia cu sila, dar Tecla a scăpat de apucarea lui. Păgînul şi înrăutăţitul bătrîn a acuzat-o în faţa eparhului că este creştină şi de aceea dispreţuieşte căsătoria. Eparhul a osîndit-o la moarte şi a aruncat-o la fiare, dar fiarele nu sau atins de trupul sfintei fecioare. Uimit peste măsură de aceasta, eparhul a întrebat-o pe Tecla: „Cine eşti tu şi ce putere ai că nimic nu poate să-ţi facă ţie rău?" Tecla i-a zis: „Eu sînt roaba Dumnezeului Celui Viu." Eparhul atunci a slobozit-o, iar Tecla a mers şi a propovăduit Evanghelia la popor. Ea a adus pre mulţi la Credinţa sfîntă în Hristos, între aceştia şi pe Trifena, o preacinstită văduvă, foarte slăvită şi bogată. Apoi, luînd binecuvîntarea Sfintului Apostol Pavel, ea s-a retras într-un loc pustiu de lîngă Seleucia. Acolo s-a nevoit întru pustnicie vreme îndelungată, vindecînd bolnavi, lucrînd minuni puternice şi aducînd pre mulţi la Hristos. Vracii şi vrăjitorii din Seleucia o urau de moarte, şi au trimis la ea nişte tineri necuraţi care să o necinstească, căci credeau că fecioria ei este cea de la care îi vine puterea minunilor. Tecla a fugit de acei desfrînaţi, însă, în pericol fiind să cadă în mîinile lor, ea s-a rugat lui Dumnezeu pentru ajutor. Atunci o stîncă mare s-a deschis şi sfîntă fecioară şi mireasă a lui Hristos a intrat în piatră. Stîncă i-a fost scăpare şi mormînt. Despre această mare sfîntă Sfîntul loan Gură de Aur zice: „îmi pare că o văd pe această fericită fecioară, cum oferă Domnului Hristos cu o mină fecioria, iar cu cealaltă, mucenicia."
Back

PayPal