Acest Sfînt lonâ a fost tatăl Sfîntului Theofan, Scriitorul de Canoane şi al Sfîntului Theodor Scrisul. El a fost făcător de minuni, şi s-a
săvîrşit către Domnul la Mînăstirea Sfîntului Sava cel Sfinţit, în veacul al nouălea.
Back

PayPal