Moise a fost marele conducător al vechiului popor al lui Israel, care 1-a eliberat pe el din robia egipteană. El a fost dătător de lege în Israel. El s-a născut în Egipt cam pe la anul 1550 înainte de Hristos. Pînă la vîrsta de patruzeci de ani el a trăit la curtea lui Faranon ca fiu al fiicei acestuia; timp de alţi patruzeci de ani, el a dus viaţă de păstor de turme contemplînd cu inima pre Dumnezeu şi a Lui zidire; iar timp de încă alţi patruzeci de ani el a fost conducătorul şi legiuitorul lui Israel, ducîndu-1 prin pustie pînă la Pămîntul Făgăduinţei. El a văzut de sus de pe o culme Pămîntul Făgăduinţei, dar în el Dumnezeu nu i-a îngăduit să intre, pentru că a păcătuit odată împotriva Lui (Numerii 20: 12).27 Moise s-a săvîrşit din viaţă în vîrsta fiind de una sută şi douăzeci de ani. Ca făcător de minuni, el este o mai înainte închipuire a lui Hristos, după interpretarea Sfîntului Vasile cel Mare. El a venit din cealaltă lume la Muntele Thabor şi a şezut de o parte a Domnului, la Schimbarea la Faţă, grăind cu el, de cealaltă parte aflîndu-se Sfîntul Proroc Ilie. După mărturisirea Sfîntului loan Scărarul [sau Sinaitul], el s-a înfăţişat şi monahilor de la mînăstirea din Muntele Sinai.
PayPal