împăratul Maximian Hercule a decretat odată o anumită zi în care toţi soldaţii lui urmau să aducă jertfe idolilor. Pe atunci Marchellus era soldat în armata imperială, iar Cassian era notar (secretar). Marchellus, care era Creştin, a zis: "Darea slujba de ostaş înseamnă obligativitatea închinării la idoli, atunci eu mă lepăd de ea." El şi-a scos centura militară şi armele şi le-a aruncat la picioarele împăratului. El a fost imediat osîndit la moarte. Sarcina lui Cassian era aceea de a trece în registrele imperiale sentinţa la moarte, dar Cassian a refuzat să facă aceasta. Ei au fost decapitaţi împreună, iar sufletele lor împreună au zburat la ceruri, în împărăţia lui lisus Hristos, Domnul Slavei.
PayPal