Mastridia a locuit la Ierusalim unde ducea o viaţă aspră de nevoinţe ascetice. Un tînăr s-a îndrăgostit de ea şi a început să-i facă supărare. Pentru a scăpa, şi pentru a-1 scăpa şi pe acel tînăr de păcat, Mastridia a luat o sarcină mică de fructe
înmuiate şi s-a ascuns în pustie. Ea a petrecut acolo şaptesprezece ani, şi în tot acest timp, prin puterea lui Dumnezeu, provizia de fructe înmuiate nu i s-a terminat, iar hainele nu i s-au stricat. Sfînta Mastridia a adormit cu pace la anul 580 după Hristos.
Back

PayPal