Sfînta muceniţă Syra era înrudită cu Sfînta Muceniţă Golinduc (vezi pomenirea la 12 iulie). Ea a fost de neam persan, trăgînduse din cetatea Khirkhaselevkos. Ea a fost fiica unui vestit preot păgîn, închinător al focului. Crescută întru toată învăţătura păgînească, fecioara Syra a aflat despre Hristos de la nişte femei creştine sărace, şi atunci inima ei s-a aprins de dragoste şi rîvnă pentru El. în timpul unei boli, încă nebotezată fiind ea, Syra a rugat un preot creştin să îi aducă ţarină de la locul unde se afla biserica, dar acel preot a refuzat, căci ea încă nu era botezată. Ea atunci s-a atins cu credinţă de veşmîntul preotului, şi s-a vindecat. Această vindecare minunată a bolii ei a întărit-o şi mai mult în Sfînta Credinţă. Păgînescul ei părinte trupesc a dat-o pe fiica lui fără milă la cele mai bestiale torturi, în timpul cărora ea a primit ajutor minunat şi întărire de la nişte vedenii cereşti pe care le-a avut. Ea a fost sugrumată cu o funie iar apoi aruncată în mare, în anul 558, pe cînd era în vîrstă de optsprezece ani. Acestea s-au întîmplat în timpul domniei împăratului persan Hosroe întîiul. Aşa şi-a săvîrşit această muceniţă călătoria pămîntească, şi s-a strămutat cu sufletul la locaşurile cele cereşti ale lui Hritos, de Care se bucură împreună cu ostile celor fără de trup.
Back

PayPal