Acest Sfînt Arsenie s-a născut la Moscova, într-o familie de nobili. El s-a călugărit de tînăr în Lavra Sfîntului Serghei din Radonej. Ducîndu-şi exemplar viaţa monahală, el a fost ales egumen de către toată obştea, însă dorinţa inimii lui era pustia, nevoinţa şi tăcerea. De aceea s-a retras în pustia pădurii Komel. Acolo Sfîntul Arsenie a dus viaţa tuturor nevionţelor pustniceşti pînă la moartea lui, avînd de luptat cumplit cu demonii şi cu toate ispitele diavoleşti. Sfîntul Arsenie s-a săvîrşit cu pace către Domnul la anul 1550.
Back

PayPal