Aceştia cu toţii au luat mucenicia cam pe la anul 300. Ei mai întîi au fost torturaţi, iar după aceea decapitaţi, înaintea uciderii lui, Sfîntul Iulian s-a rugat lui Dumnezeu aşa: "Celor care iau ţărînă din trupul meu, dăruieşte-le, Doamne, iertarea păcatelor şi omorîrea patimilor de care sînt legaţi; dăruieşte-le lor ca nici o gînganie stricătoare, nici o pasăre de pradă şi nici o buruiană să nu le strice roadă ogorului lor; şi odihneşte sufletul meu cu pace."
Back

PayPal