El s-a născut în satul Salate din Nicomidia. El era deja vîrstnic cînd au izbucnit persecuţiile lui Decius şi Valerian. Un torţionar sinistru al creştinilor, pe nume Perinius, a venit la Nicomidia pentru a săvîrşi ucideri noi de creştini. Mulţi dintre ei de aceea au părăsit cetatea şi s-au ascuns, dar episcopul lor cel vîrstnic nu a voit să facă aceasta. Ci el a mers înaintea lui Perinius şi i-a strigat tare că este creştin. Torţionarul 1-a legat în lanţuri şi a poruncit să fie tîrît prin cetate, pînă cînd trupul lui s-a făcut o masă sîngerîndă. Atunci, tăiat de sabie fiind, Coronatus şi-a dat sfîntul lui suflet în mîna lui Dumnezeu.
Back

PayPal