în timpul prigoanelor lui Diocleţian, Sfîntul Autonom a părăsit Italia şi a venit în partea asiatică a Bitiniei, la un loc care se numea Soreoi. Aici, el a adus pe mulţi la Hristos, şi le-a zidit lor o biserică închinată Sfîntului Arhanghel Mihail. La Soreoi Sfîntul Autonom s-a sălăşluit în casa unui creştin evlavios, pe nume Cornelius, pe care mai întîi 1-a sfinţit presbiter, iar mai apoi, episcop. Nu departe de Soreoi se afla cetatea Limnae, locuită în întregime de păgîni. Sfîntul Autonom a mers în această cetate şi îndată a luminat pre mulţi cu Lumina Sfintei Evanghelii. Faptul acesta i-a umplut de ură pe acei idolatri, care au venit la Soreoi, au năvălit în Bierica Sfîntului Arhanghel Mihail în timpul slujirii Sfintei Liturghii şi 1-au ucis pe Sfîntul Autonom în altar, şi pe lîngă el mulţime de creştini care se aflau în biserică, în timpul domniei Marelui Constantin, Severian, un înalt aristocrat de la curtea imperială, a înălţat o sfîntă biserică deasupra moaştelor Sfîntului Sfinţit Mucenic Autonom. La două sute de ani după mucenicia lui, Sfîntul Autonom s-a arătat unui anume soldat pe nume loan. Acest loan a săpat şi a aflat moaştele Sfîntului Sfinţit Autonom cu totul întregi şi neputrezite, şi mulţi care erau bolnavi şi-au aflat vindecarea prin atingerea lor. Aşa proslăveşte Domnul pe aceia care L-au proslăvit în timpul vieţii lor.
Back

PayPal